KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties maakt deel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI). Dit is het onderzoekscentrum van de Faculteit Maatschappij & Recht van de Hogeschool Utrecht. Het KSI is op 1 november 2006 van start gegaan en bestaat uit zeven lectoraten. Deze lectoraten doen praktijkgericht onderzoek op het gebied van arbeid, maatschappij en recht.

Het KSI heeft een duidelijke missie: bijdragen aan het verminderen en voorkomen van sociale en economische problemen en het bevorderen van de maatschappelijke dynamiek. Dat doen we door sociale, juridische en economische vraagstukken te onderzoeken die een grote urgentie hebben in de samenleving. In samenwerking met professionals in het werkveld ontwikkelen we kennis die direct toepasbaar is. Die kennis delen we met studenten, beleidsmakers en alle organisaties die bij het onderwerp betrokken zijn. Zo vormen we een centrum waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen.

De eigen kracht van burgers versterken
Sociale innovatie is de basis van ons werk. Dit betekent dat we zoeken naar nieuwe manieren om sociale, economische en juridische vraagstukken aan te pakken. Daarbij kijken we vooral naar het eigen vermogen van burgers, werknemers en organisaties om zichzelf en hun omgeving te versterken. Hoe kunnen mensen zelf bijdragen aan de veiligheid van hun buurt, de productiviteit van hun organisatie of de preventie van maatschappelijke problemen? En wat hebben professionals nodig om hen daarin te ondersteunen? De effectiviteit van interventies en het reflecterend vermogen van professionals staan daarbij centraal.

Participatie, pluriformiteit en professionalisering
De zeven lectoraten van het KSI doen onderzoek op verschillende gebieden. Maar drie thema’s komen binnen alle lectoraten terug, namelijk participatie, pluriformiteit en professionalisering.

  • Onder participatie verstaan we deelnemen aan ‘iets’. Dat ‘iets’ kan de maatschappij zijn, maar ook het arbeidsproces of het recht. Wij willen eraan bijdragen om de participatie van burgers te bevorderen, maar dan wel op de juiste momenten, met de juiste intensiteit en onder de juiste voorwaarden. Want participatie is nodig, maar niet tegen elke prijs.
  • Onder pluriformiteit verstaan we de diversiteit van de samenleving, waarin zo veel mensen met verschillende leefstijlen, ethische en culturele achtergronden samenleven. Die verschillen hebben een positieve waarde, maar kunnen ook tot problemen leiden. Daarom zetten wij ons in voor een diversiteitsbeleid met oog voor beide aspecten.
  • Tot slot leveren wij een bijdrage aan de professionalisering van beroepen op het gebied van arbeid, maatschappij en recht. Daarbij kijken we niet alleen naar de vakinhoudelijke kant, maar vooral ook naar de mensgerichtheid van deze beroepen. We helpen professionals te reflecteren over de vraag hoe zij hun werk nog beter kunnen afstemmen op de veranderende maatschappij.

Lectoren en lectoraten
Binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie zijn momenteel twaalf lectoren actief. Lees meer over hun lectoraten op de pagina Lectoraten in het KSI.

Lectoraten