KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Curriculum Vitae Ben Fruytier

Functies 
2007 - juli 2014 Lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties, Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht
2000 - juli 2014 Universitair hoofddocent, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Managementwetenschappen

Opleiding
Jaar Studie
1994 Promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit Beleidswetenschappen
Proefschrift: Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen
1978 Doctoraal Sociologie van Arbeid en Bedrijf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan
Periode Functie
1979 - 2000 Wetenschappelijk (senior-)onderzoeker en adviseur bij het IVA, Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Beleidsonderzoek en -Advies, gelieerd aan de Universiteit van Tilburg
1991 - 1996  Projectleider programma Ontwikkeling Human Resource Management bij (semi-)publieke onderzoekinstellingen in Nederland, onder auspiciën van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
1976 - 1979 Student-assistent en projectmedewerker bij het project Technologie, Organisatie en Arbeidsmarkt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, subfaculteit sociologie

Een selectie van mijn projecten 
Periode Omschrijving
2013 - 2015 Ondernemend werknemerschap in de ouderenzorg
2013 Werkdruk binnen de rechterlijke macht
2012 - 2013 Focus op onderwijs in de professionele ruimte
2011 - 2012 Sociale innovatie in de praktijk: experiment in de ouderenzorg
2010 - 2011 Werkdruk in beeld: ontwikkeling van een instrument om de werkdruk op hogescholen te meten
2009 - 2012 Mens + Kennis = Ondernemen. Sociale Innovatie in het MKB in de provincie Utrecht
2009 - 2010 SoFoKLes-onderzoek naar het beleid van universiteiten t.a.v. de werving, selectie en loopbaanontwikkeling van aio’s, postdocs, tenure trackers en gewezen tenure trackers
2009 - 2010 De waarde van informatiesystemen bij de GGD Amsterdam
2006 - 2007 De mogelijkheden van Tenure Track als instrument voor talentbeleid op de Nederlandse universiteiten
2003 - heden Onderzoek Productiviteit in de dienstensector
2003 Onderzoek naar de invoering van competentiemanagement op universiteiten
2002 - heden Scholingsprojecten voor P&O-adviseurs van de Nederlandse universiteiten
1996 - 1998 Onderzoek naar de veranderingen in het systeem van collectieve arbeidsverhoudingen in Nederland
1994 - 1999 De effecten van de reorganisatie en automatisering bij de Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam
1989 - 1995 Human Resource Management op universiteiten en onderzoekinstellingen Human Resource Management op universiteiten en onderzoekinstellingen
1989 - 1994 Promotieonderzoek Sociotechniek en organisatieverandering
1987 - 1990 Functieverbetering en organisatie van de arbeid; welzijn bij de arbeid (WEBA), gelet op de stand van de arbeids- en bedrijfskunde
1984 - 1988 Onderzoek CNC-machinebedieners, productieorganisatie en flexibele automatisering
1983 - 1988 Onderzoek Organisatie en taken in het Voortgezet Onderwijs
1981 - 1983 Onderzoek Kwaliteit van de arbeid als meetprobleem
1976 - 1979 Project Technologie, Organisatie en Arbeidsmarkt (TOA)

Overige activiteiten en lidmaatschappen 
Periode Omschrijving
1999 - 2008 Redactielid van het Samsom/Kluwer tijdschrift MTA-P
1998 - 1999 Docent Arbeid, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Tilburg
1987 - 1995 Oprichter en voorzitter van de werkgroep Produktie-Organisatie en SocioTechniek ('POST-groep')

 

Meer informatie