KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen

Fruytier, B. (1994)
Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen. Een systeemtheoretische analyse van de overgang van het Tayloristisch Produktie Concept naar het Nieuwe Produktie Concept.
Delft: Eburon.

Jarenlang werkten bedrijven en instellingen met het Tayloristische Productie Concept (TPC): de organisatiestructuur die uitgaat van een maximaal mogelijke arbeidsverdeling. Sinds enkele jaren lijkt er echter een begin gemaakt met een nieuw principe: het Nieuwe Productie Concept (NPC), dat zich juist richt op een minimaal noodzakelijke arbeidsverdeling en dat de flexibiliteit en efficiëntie van bedrijfsvoering belooft te vergroten.

Cover 'Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Munchhausen'De eerste ervaringen van bedrijven die het NPC introduceren, tonen echter dat het veranderingsproces door een aantal specifieke problemen wordt belemmerd. In Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen geeft Ben Fruytier inzicht in de oorzaken en achtergronden van deze problemen. Fruytier analyseert de fundamentele verschillen tussen het TPC en NPC en besluit met een plan voor succesvolle verandering.

 

Meer informatie