KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

onderzoekslijnen van het lectoraat

In het onderzoek van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties staat sociale innovatie centraal. Sociale innovatie richt zich op vernieuwingen in de organisatie, de werkprocessen, de inzet van medewerkers, de manier van leidinggeven en de strategie. Dit onderzoek krijgt vorm in drie onderzoekslijnen: 

  • Productiviteit: hoe richt je de organisatie en werkprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk in?
  • Arbeidsparticipatie: hoe krijg en houd je medewerkers gezond, competent en gemotiveerd aan het werk?
  • Professionalisering: wat hebben hrm-studenten en -professionals nodig om hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen?

Bij al deze vragen spelen talentontplooiing en hrm-beleid een belangrijke rol; deze thema’s zijn geïntegreerd in elk van de drie onderzoekslijnen.

Meer informatie

  • Lees meer over de doelen van ons lectoraat.
  • Bekijk de projecten die we binnen deze onderzoekslijnen uitvoeren.
  • Maak kennis met onze medewerkers.