KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Arbeidsbestel en Werknemersparticipatie

N. van Gestel e.a. (red.) (2008)
Arbeidsbestel en werknemersparticipatie. Liber Amicorum voor Fred Huijgen.
Den Haag: LEMMA Uitgeverijen

ISBN 978-90-5931-248-7

Cover Arbeidsbestel en werknermersparticipatieHoewel de relatie tussen werknemer en werkgever gebaseerd is op opdracht en beloning, tonen werknemers toch vaak een eigen wil waar de werkgever rekening mee dient te houden. Zolang er werknemers zijn, blijft werknemersparticipatie- en zeggenschap dan ook een belangrijk onderwerp.

Op 13 juni 2008 nam Fred Huijgen afscheid als hoogleraar Sociale Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Arbeidsbestel en Werknemersparticipatie is een eerbetoon aan hem en weerspiegelt zijn brede interesse voor arbeidsvraagstukken in organisatie en maatschappij. Het bevat beschouwingen over werknemerszeggenschap in zowel kleine bedrijven als de maatschappij als geheel.
 

Meer informatie