KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

EUWIN

EUWIN staat voor European Workplace Innovation Network. Het is een Europees leernetwerk van organisaties die zich bezighouden met ‘workplace innovation’, ofwel sociale innovatie op de werkvloer. Het netwerk is in april 2013 opgericht door de Europese Commissie, met als doel om economische groei en innovatie te stimuleren door middel van kennisdeling. Ons lectoraat neemt er graag aan deel.

Workplace innovation’ is de Europese term voor ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ ofwel ‘sociale innovatie’. Het richt zich op de manier waarop bedrijven hun werkzaamheden organiseren en aansturen. EUWIN wil organisaties bewust maken van de kansen van sociale innovatie, door praktijkkennis op dit gebied te verzamelen en te verspreiden. Daarvoor organiseert het netwerk internationale workshops en zet het een online database op met goede praktijkvoorbeelden. Sociale media als LinkedIn, Twitter en Facebook worden ingezet om het bereik zo groot mogelijk te maken.

Deelname lectoraat
De deelnemers aan EUWIN zijn onder andere bedrijven, sociale partners, beleidsmakers en onderzoekers. Het netwerk wordt geleid door TNO. Ons lectoraat is een van de ambassadeurs van EUWIN. We denken actief mee en voeden het netwerk met onze kennis en ideeën. Het onderwerp past immers perfect bij onze doelstellingen en internationale ambities. Ook hopen we via EUWIN aan te kunnen sluiten bij internationale projecten.

Meer informatie
Meer informatie over EUWIN vindt u op de websites van de Europese Commissie en TNO.

Meer informatie