KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Leerboek Personeelsmanagement

F. Kluijtmans (red.) (2001)
Leerboek personeelsmanagement
Groningen: Wolters Noordhoff

Personeel heeft een grote waarde voor bedrijven. Niet alleen voegen medewerkers door middel van werkzaamheden waarde toe aan producten en diensten waarmee het bedrijf zich van concurrenten kan onderscheiden, ook vormen ze een hoge kostenpost die nauwkeurig management vereist om winstgevend te blijven. In ieder geval dient zorgvuldig met personeel te worden omgegaan.

Cover Leerboek personeelsmanagementSpecialisten brengen voortdurend de nieuwste trends en ontwikkelingen in beeld, waardoor het Leerboek Personeelsmanagement actueel blijft en al jaren met succes wordt gebruikt voor effectief en zorgvuldig Human Resources-beleid. De auteurs behandelen thema’s als de geschiedenis en huidige stand van zaken van personeelsmanagement, het motiveren van en richting geven aan medewerkers en de planning en sturing van personeelsstromen. Het boek is zeer geschikt voor gebruik in het hbo en wetenschappelijk onderwijs, maar is ook een inspiratiebron voor professionals, ondernemingsraadleden, managers en anderen die met personeel te maken hebben.

 

Meer informatie