KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Tenure track, een goed instrument voor talentmanagement?

Fruytier, B. & W. Brok (2007)
Tenure track, een goed instrument voor talentmanagement?
Den Haag: SoFoKles Sociaal Fonds voor de Kennissector.

Veel universiteiten en onderzoeksinstellingen werken tegenwoordig met tenure tracks: zorgvuldig uitgestippelde loopbaantrajecten om zeer getalenteerde wetenschappers binnen te halen. Als het traject, dat ongeveer tien jaar duurt, succesvol is doorlopen, behaalt de onderzoeker uiteindelijk het hoogleraarschap.

Een tenure track kent een nauwkeurig en streng selectiebeleid, waaraan de wetenschapper ook tijdens het traject wordt getoetst. Groot voordeel is dat de medewerker zich door het vooruitzicht van het hoogleraarschap verbonden voelt met de instelling, waardoor wetenschappelijk kapitaal behouden blijft. Toch kleven er ook bepaalde risico’s aan deze nieuwe werkwijze. Cover 'Tenure tracks, een goed instrument voor talentmanagement?'

In het door SoFoKles gefinancierde onderzoek Tenure track, een goed instrument voor talentmanagement? wordt gekeken of de Amerikaanse praktijk op dezelfde wijze kan worden toegepast binnen Nederlandse universiteiten en brengen de auteurs de voor- en nadelen in kaart.

Download het onderzoeksrapport.

 

Meer informatie